Treci la conținutul principal
Acces la o viață mai bună
– servicii integrate pentru persoane cu dizabilități.

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”;

Scopul proiectuluiAcces la o viață mai bună – Servicii integrate pentru persoane cu dizabilități” îl reprezintă dezvoltarea Asociației Help&Care astfel încât această să devină o structură sustenabilă de referință în ceea ce privește furnizarea de servicii integrate pentru persoanele cu dizabilități locomotorii permanente și temporare, creșterea capacității de a derula campanii privind drepturile omului, în speță ale grupului vizat, tratamentului egal și nediscriminatoriu, precum și creșterea gradului deconștientizare a beneficiarilor cu privire la drepturile lor

Activitățile prin care propunem atingerea acestor obiective:

 • Realizarea unui centru de consiliere pentru persoane cu dizabilități:

  Construirea unei clădiri care îndeplinește cerințele pentru persoane cu dizabilități, o capacitate integrată de furnizare a serviciilor sociale, medicale, terapeutice către grupul țintă prin creșterea capacității de prestare a serviciilor către un număr mai mare de beneficiari.
 • Informarea și comunicarea eficientă cu grupul țintă: Organizare de conferințe, mese rotunde, utilizarea website-ului și a platfomelor de socializare pentru a publica atât informații referitoare la proiect cât și informații utile pentru un management eficient din punct de vedere bio-psiho-social al grupului țintă
 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștienti zare și susținerea schimbărilor pozitive: Asigurarea materialelor de informare la parteneri, evenimente, spații publice și nu în ultimul rând în spațiul online pentru asigurarea diseminării informațiilor utile în mangagmentul eficient din punct de vedere bio-psiho-social al grupului țintă.
 • Furnizarea serviciilor de sprijin pentru beneficiari (consiliere psihologică, consiliere vocațională, servicii de kinetoterapie, consiliere medicală): Participarea persoanelor cu dizabilități și aparținători ai acestora la serviciile centrului, precum servicii de kinetoterapie, consiliere socială și psihologică.
 • Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice și private în vederea promovării și apărării drepturilor omului: Realizarea unui grup de lucru, cu reprezentanți ai fiecăruia dintre tipologiile de servicii care se adresează grupului țintă pentru a analiză situația actuală și a identifica modalități de îmbunătățire prin acesta metodă de abordare integrată din perspective multiple.
 • Dezvoltarea organizațională a asociației și creșterea capacității de fundraising a organizatiei: Îmbunătăţirea performanţelor la nivel individual, de grup şi organizaţional în cadrul asociației; elaborarea unei strategii eficiente de strângere de fonduri.

Help&Care este o asociație care, de peste 10 ani, și-a dedicat activitatea susținerii persoanelor cu nevoi speciale.

Traversarea perioadei de incapacitate temporară, parțială sau completă, de participare activă în activitățile socio-profesionale și familiale în cazul persoanelor, care suferă de o condiție mediclă complexă reprezintă o provocare greu de anticipat atât pentru pacient cât și pentru aparținători. Recuperarea și reintegrarea în societate depind mult de factori emoționali , comportamentali, situaționali. De aceea, suntem convinși că prin educarea, informarea și ghidarea potrivită a persoanelor afectate, direct sau indirect, efectuată de o echipă de specialiști ,va face ca aceste procese de reîncadrare să devină mult mai ușoare și mai rapide .
Help & Care Oradea

PROIECTE

Postura ta din postura noastră

| Asociația Help & Care |

Proiect cu impact mare asupra comunității orădene,  ”Postura ta din postura noastră”-  este un proiect pentru evaluarea diformităților posturale în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 8-16 ani.
Prin acest proiect, Asociația Help & Care desfășoară un screening (examinare inițială în masă) a dezechilibrelor posturale la copii cu vârsta  8-16 ani din Oradea.

Prin informare, educare și ghidare corespunzătoare înțelegem:

 • Conștientizarea riscurilor complicațiilor
 • Parcurgerea și însușirea unui program de kinetoterapie bine-stabilit
 • Instruirea familiei/aparținătorilor, după caz, asupra posturărilor şi exercițiilor fizice, care trebuie executate la domiciliu, în vederea asigurării continuității tratamentului de recuperare;
 • Educarea unei conduite la domiciliu şi la locul de muncă, în funcție de afecțiunea pacienților
 • Managmentul stresului post-traumatic, anxietății, depresiei cu ajutorul unei persoane specializate (psiholog clinician) atât în cazul pacienților cât și a aparținătorilor
 • Ghidarea pacienților și a aparținătorilor către o gândire optimistă, creșterea/menținerea motivației pentru a se adapta la situația actuală și pentru schimbări în stilul de viață
 • Consiliere în achiziționarea dispozitivelor medicale necesare îngrijirii optime la domiciliu
 • Consiliere referitoare la parcurgerea etapelor birocratice în relație cu diferite instituții publice/private

Echipa noastră multidisciplinară formată din kinetoterapeuți, consilieri sociali, psihologi, cadre medicale pune pe primul loc munca, comunicarea în echipă, iar în centrul atenței se află pacientul împreună cu aparținătorul. Stabilind obiective comune putem oferi pacienților și aparținătorilor sprijin informațional și comportamental pentru a traversa perioada de convalescență într-un mod cât mai independent și cu rezultate eficiente.

Rolul aparținătorilor

Familia este una dintre structurile sociale cu cea mai mare influență decizională asupra individului. Acele relații interumane strânse, care se bazează pe suport reciproc, precum familia, prietenii, ajută în mod deosebit în atingerea scopurilor pe termen scurt și lung, în stabillirea unor obiective realiste și optimiste în cauzl persoanelor cu dizabilități temporare și definitve.
Îngrijirea unui membru al familiei are un impact puternic asupra strucutrii familiei și asupra sănătății mentale atât a pacientului cât și a aparținătorilori. La apariția unei dizabillități într-o familie, în multe situații rolurile se schimbă: copilul îngrijește părintele, partenera devine ”capul familiei”, conjuncturi care pot fi frustante pentru ambele părți.
Cercetările au arătat, că implicarea familiei în îngrijirea unui alt membru îmbunătățește sănătatea mentală și motivația acestuia. În situațiile în care un pacient se confruntă cu provocări multiple medicale, este foarte ușor ca el să cadă în depresie fără un ajutor extern.O familie în care există încredere, poate fi utilă în oferirea alimentației zilnice, în supravegherea exercițiilor fizice, în administrarea medicamentelor, în toate activitățile, care îl ajută pe pacient în gestionarea patologiei de care suferă.
Pe aceste considerente consilierea psihologică a pacienților și a aparținătorilor reperzintă piloni importanți al proiectului ”Acces la o viață mai bună”

Dizabilitate

Privind definiția cuvântului ”dizabilitate” nu există un acord bine stabilit, sau multe informații comparabile la nivel internațional despre prevalență, distribuția și tendințele dizabilității. Legislația fiecărei țări definește cine este considerat/considerată persoană cu dizabilitate. Pentru a determina dizabilitatea sunt examinate aspectele medicale și aspectele psiho-sociale cu care se confruntă persoana în cauză.
Dizabilitatea temporară este o incapacitate pe perioadă limitată , care nu-i permite unei persoane participarea deplină şi efectivă în societate, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, din cauza unor traumatisme, boli, condiții medicale. Majoritatea persoanelor, care trec printr-o dizabilitate temporară sunt în status post-operator, cum sunt de exemplu pacienții, care au suferit o fractură la nivelul membrului inferor, au fost operați din cauza unei hernii de disc, au trecut printr-o mastectomie, etc. Desigur există și condiții medicale, care nu necesită intervenție chirurgicală,dar persoanele în cauză trec și ele printr-o dizabilitate pe termen scurt/mediu: obezitate morbidă, arsuri grave, traumatisme, etc.
Condițiile medicale mai sus amintite nu permit pacienților, uneori nici aparținătorilor, ca pentru o perioadă scurtă/medie/lungă să desfășoare activități la locul de muncă sau în viața socială și familială. Astfel aceste persoane devin grupul țintă al proiectului ”Acces la o viață mai bună”- Servicii integrate pentru persoane cu dizabilități

Help&Care – Oradea

Servicii

Servicii de kinetoterapie

 • servicii de kinetoterapie si instruire pentru persoanele cu dizabilitati
 • implementarea și urmărirea schemei de ingrijire kinetoterapeutica.
 • instruierea și educarea familiei, după caz, asupra posturărilor şi exercițiilor fizice ce trebuie executate la domiciliu, în vederea asigurării continuității tratamentului de recuperare;
 • Creșterea independenței din punct de vedere motric și social
 • îmbunătățirea și menținerea capacității de efort – postoperator, postraumatic

Consiliere psihologică

 • Diagnostic psihologic
 • Terapie suportivă
 • Consilierea psihologica persoanelor cu dizabilitati si apartinatorilor acestora.
 • Propunerea schemelor de tratament unde este cazul
 • optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaştere
 • terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, prevenţie terţiară, recuperare şi reeducare

Consiliere socială

 • Elaborarea si aplicarea politicilor sociale in domeniu, strategiilor si planurilor de actiune la nivel local, judetean, national si international, promovand bunastarea sociala.
 • Dezvolta planuri de actiune, programe, masuri, activitati profesionalizate si servicii specializate
 • Ajutarea clientului sa identifice si sa defineasca problemele pe care le are de rezolvat, sa analizeze scopurile, sa stabileasca obiective concrete si realiste, sa identifice obstacolele si resursele disponibile
 • Organizarea si participarea la activitati si evenimente socio-recreative cu si in folosul beneficiarilor.
 • Oferirea informatiilor necesare in procesele birocratice
 • Urmarirea reintegrarii psiho-sociale a pacientului

Consiliere medicală

 • Organizare de seminarii de informare si consiliere medicala in vederea asigurarii informarii necesare ingrijirii si recuperarii la domiciliu a persoanelor cu izabilitati temporare
 • Educarea pacientului și aparținătorilor pentru respectarea conduitei terapeutice, efectuarea investigațiilor clinice şi paraclinice, a regimului igieno-dietetic, cunoașterea afecțiunii, respectarea controalelor periodice.
Proiect derulat de:
Logo Help Care

Proiectul este derulat de Asociația Help & Care și beneficiază de o finanțare în valoare de 223.719,00 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro

ro_RORomanian